Kunstzinnige rouw- en verliesverwerking

Verlies is een intense, persoonlijke ervaring, waarbij ieder rouwt op zijn eigen manier. De intensiteit van het verlies is niet te meten of af te wegen. Alleen jij die het verlies ervaart, kan bepalen hoe zwaar het is. Met name het verlies van een dierbaar persoon, kan jou tijdelijk ontwrichten. Dit verlies is zo overweldigend dat jij jezelf terug moet vinden. Intense pijn ervaren na het verlies van een dierbaar iets of iemand is normaal en natuurlijk. Het is het bewijs dat jij leeft!

 

Na het verlies volgt rouw. Rouw is geen gebeurtenis zoals verlies, maar een proces. Er zijn ups en downs, vooruitgang en dan weer terugval. Ook al voel jij je de ene dag slechter dan de vorige, het herstelproces is wel degelijk bezig; het herstellen van de verbinding met jezelf. Zo verloopt nu eenmaal de verwerking. Tijdens de rouwperiode kan een heel scala aan emoties opkomen; droefheid, depressie, schuld, verwarring en nog veel meer. Emoties die je misschien niet eerder hebt ervaren. Dat en de intensiteit waarmee de emoties opkomen, kunnen moeilijk zijn voor jou. Een helpende manier van het verwerken van verlies is het toelaten van alle gevoelens, emoties en gedachten en deze in beeld, woord en tranen te uiten. Zo vloeit het verdriet naar buiten. Het vraagt geduld hebben met jezelf, de moed hebben het aan te gaan en durven een beroep te doen op de hulp van anderen. Iedereen heeft behoefte aan steun en troost!

 

Bij Maanlicht geven we aandacht aan de ervaring van het verlies, aan jouw gevoelens en emoties, aan jouw gedachten, zodat je het verlies kunt aanvaarden en opnieuw de draad van het leven kunt oppakken. Jij vertelt en verwerkt jouw verhaal al schilderend, boetserend en/of tekenend! Je werkt toe naar ruimte in jezelf om te onderzoeken wat nu belangrijk is voor jou, wat richting geeft aan jouw bestaan en hoe je daarnaar kunt leven.

 

 

Bezig met laden