Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Bij Maanlicht Coaching & Creatie hechten wij veel waarde aan respect en integriteit, niet alleen in onze dienstverlening, maar ook in de wijze waarop wij omgaan met jouw privacy. Wij willen deze met zorg waarborgen. Om de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens te behouden en op een veilige en zorgvuldige manier te verwerken, houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring lees je hoe wij daar concreet invulling aan geven.

 

 

1. Algemeen

Maanlicht Coaching & Creatie, gevestigd aan Zwaanstraat 25, 5109 TM te ‘s Gravenmoer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Bezoekadres: Heuvel 13, 5101 TD Dongen

Postadres: Zwaanstraat 25, 5109 TM ’s Gravenmoer

Telefoon: +31652305340

Mail: liselorehouben@ziggo.nl

Eigenaar, mevrouw L.M.A.H. Houben is de Functionaris Gegevensbescherming van Maanlicht Coaching & Creatie. Zij is te bereiken via liselorehouben@ziggo.nl

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Maanlicht Coaching & Creatie verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

3. Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

Maanlicht Coaching & Creatie verwerkt jouw persoonsgegevens om jou te bellen of te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bovendien gebruiken wij de gegevens voor de facturering van onze dienstverlening.

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Maanlicht Coaching & Creatie verstrekt alleen gegevens aan derden indien gewenst door en in overleg met de coachee.

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maanlicht Coaching & Creatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na de datum van de laatste coaching sessie.

Voor het bewaren van factuurgegevens hanteert Maanlicht Coaching & Creatie de verplichte termijn van 7 jaar.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maanlicht Coaching & Creatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maanlichtcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Maanlicht Coaching & Creatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maanlicht Coaching & Creatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via liselorehouben@ziggo.nl

 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maanlicht Coaching & Creatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

’s Gravenmoer, 2018

Bezig met laden