Bedrijven

 • Kan uw werknemer het werk niet of gedeeltelijk uitvoeren, omdat hij/zij moeite heeft met het verwerken van het verlies van een dierbaar persoon?
 • Heeft uw werknemer een echtscheiding doorgemaakt, waardoor hij/zij niet optimaal kan functioneren?
 • Kan uw werknemer het gedwongen afscheid van het werk en de werkplek door arbeidsongeschiktheid moeilijk accepteren en staat dit het reïntegratietraject in de weg?

 

In deze voorbeelden is sprake van verlies en na verlies volgt een periode van rouw. Verlies is een persoonlijke ervaring waar ieder op zijn manier mee omgaat. Alleen degene die het verlies lijdt, bepaalt hoe zwaar het is. De meeste mensen koppelen rouw aan het overlijden van een dierbaar persoon. Toch kunnen de emoties bij echtscheiding of het verlies van gezondheid en/of werk gelijk zijn aan die van rouw. Het rouwproces kan zoveel van de werknemer vragen, dat het van invloed is op het functioneren. U als werkgever ziet dat rouw het werk in de weg staat, terwijl de werknemer het tegenovergestelde ervaart; het werk staat het rouwproces in de weg. Het vraagt geduld en begrip van beiden! Ondersteuning bij rouwverwerking kan een positieve bijdrage leveren aan het verwerkingsproces en daarmee aan werkhervatting of reïntegratie.

 

Maanlicht Coaching & Creatie biedt begeleiding met behulp van materialen en technieken uit de beeldende kunst in combinatie met methodes uit de Acceptance & Commitment Therapy (kortweg ACT). Er wordt gewerkt aan:

 • het verwerken van de ervaring van het verlies;
 • aandacht geven aan gevoelens en emoties die het verlies oproepen;
 • het reflecteren op gedachten die opkomen door de verlieservaring;
 • richting geven aan het ‘nieuwe’ leven, waarvan het verlies deel uitmaakt.

 

De tarieven zijn:

 • Kennismakingsgesprek a 30 minuten: gratis
 • Eerste coaching sessie (intake) en vervolgsessies a 60 minuten: € 90 exclusief BTW
 • Opstellen werkplan uit intake en werkplan bespreken: € 75 exclusief BTW
 • Evaluatie coaching traject a 30 minuten: gratis

 

Mocht u interesse hebben in een kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen per mail info@maanlichtcoaching.nl of telefonisch 06-52305340.

Bezig met laden