Particulieren

Kunstzinnige coaching

Bij kunstzinnige coaching kun je denken aan een individueel traject of een cursus in een groep. De duur van een individueel coaching traject is afhankelijk van de (ontwikkelings)vraag die jij hebt en waar je nu staat. Voor een cursus/workshop in een groep kun je een kijkje nemen onder het Cursusaanbod.

 

De tarieven voor individuele kunstzinnige coaching zijn:

  • Kennismakingsgesprek à 30 minuten: gratis
  • Eerste coaching sessie (intake) en vervolgsessies à 60 minuten: € 60 inclusief BTW
  • Bespreken werkplan uit intake à 30 minuten: € 30 inclusief BTW
  • Evaluatie coaching traject à 30 minuten: gratis

Kunstzinnige rouw- en verliesverwerking kan zowel individueel als in een groep gevolgd worden. Binnen een jaar na het verlies gaat de voorkeur uit naar een individueel traject. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van individuele kunstzinnige coaching. Voor een cursus in een groep kun je meer informatie vinden onder het Cursusaanbod. Alvorens het groepstraject start, vindt altijd een telefonisch voorgesprek plaats. Zo kunnen we samen kijken of rouw- en verliesverwerking in een groep passend is voor jou.

Bezig met laden